Abair Liom F

18.20

In stock

SKU: 9781780906256 Categories: , Tag:

Description

Publisher Folens

Leabhar Gaeilge don rang a ceathair chun príomhscileanna teanga a fhorbairt trí eachtraí Seán, Síofra agus Oisín.

Fourth class Irish book to develp key language skills through the adventures of Seán, Síofra and Oisín.

Clúdaítear éisteacht, labhairt, léamh, scríobh agus na gramadaí.

Listening, speaking, reading, writing in addtion to grammar is covered.