Abair Liom G

19.10

In stock

SKU: 9781780906270 Categories: , Tags: ,

Description

Publisher Folens

Leabhar Gaeilge don cuigear rang chun príomhscileanna teanga a fhorbairt trí eachtraí Seán, Síofra agus Oisín.

Fifth class Irish book to develop key language skills through the adventures of Seán, Síofra and Oisín.

Príomhscileanna teanga lena n-áirítear ó bhéal agus cluas le gné chleachtais.

Key language skills including oral and aural with a practice element.